זוהי טכניקה מתקדמת מעט יותר לניקוי דרכי הנשימה. אמצעי הניקוי כאן הוא חוט כותנה המוחדר למעבר הנחיריים.

הנחיות:

  1. לצורך תרגול סוטרה נטי יש לצרור חוטי כותנה רכים באורך 45 ס”מ לאלומה אחת שקוטרה 3 מ”מ.
  2. חמם שעוות דבורים עד הפיכתה לנוזלית וטבול בה 12 ס”מ מכל קצה חוט. המתן עד שהשעווה תתקרר ותתקשה. ניתן להשתמש בקטטר דק מאד (3 מ”מ) במקום חוט.
  3. החדר אחת מקצוות החוט אל הנחיר ודחוף אותו בעדינות לעומק האף, עד שהחוט יורגש בפתח הגרון.
  4. הכנס שתי אצבעות אל תוך הגרון ומשוך בעזרתן את קצה החוט, עד שיצא מהפה. תתכן תחושה של בחילה. הנח לה לחלוף והמשך בתרגול.
  5. אחוז בשתי קצות החוט ומשוך אותן לסירוגין – פעם משוך את הקצה שיוצא מהפה ופעם את זה שיוצא מהאף. בצע כ-15 משיכות עדינות לפנים ולאחור.
  6. הוצא את החוט דרך הפה.
  7. חזור על התהליך בנחיר השני.


sutra neti

איור להמחשה