נושאים הנלמדים:

 • סקירה היסטורית. הדארשנות הקלסיות של פילוסופיה הודית .
 • מטאפיסיקה של סנקיה – בסיס לראג’ה יוגה.
 • יוגה סוטרות של Patanjali – שמונת האיברים של היוגה.
 • מבוא ל Ayurveda .
 • Kosha –  הגופים- מרכיבי מערכת האדם. המבנה הצ’אקרלי. Nadi – זרמים אנרגטיים. Grandha – קשרים אנרגטיים. Marma – נקודות תורפה.
 • Prana . סוגי Prana-vayu – ומקומות הימצאותם ותפקידם.
 • אנטומיה ופיזיולוגיה של היוגה.
 • Hatha – יוגה. סקירה היסטורית.כלים של Hatha – יוגה.
 • עקרונות כלליים לבניית שיעור האטה-יוגה. חימום, התעוררות העוצמה.
 • יוגה Sukshma Vyayama . תרגול הפועל על המרחב הפנימי , המעודן.
 • סדרות דינמיות. Surya Namaskar . Chandra Namaskar .Prana Vitara . Prana Mudra – סגנונות שונים באסכולות שונות.
 • אסנה. תנועת העוצמה. עקרונות גיאומטריים לבניית האסנה. עקרונות לבנייה מרחבית.
 • עקרון המוליכות האנרגטית. 
 • עקרון הקיבולת האנרגיה.
 • עקרונות עבודה במרחב פסיכו-אנרגטי של אסנה.
 • מושג “הכאב”  בתרגול. מפתחות לשינוי התניות, תוכנות תת הכרתיות.
 • Vinyasa – קשר.עקרונות יצירת וינייסות. מיון וינייסות לפי מאפיינים שונים Vitara – סדרה.
 • פראנאיימה. נשימת העוצמה. סוגי פראנאיימה. מטרות הפראנאיימה.
 • Shat Kriya – היגיינה יוגית. סוגי השאט-קריה ומטרותיהם.
 • Mitahara -תזונה יוגית.
 • מודרות. בנדהות. מפתחות לטרנספורמציה פסיכו-אנרגטית.
 •      התבוננות בעוצמה. הרפיה מודעת.
 • יוגה נידרה – שינה יוגית.
 • עקרונות לבניית שיעור בהתאם למצבי הירח, עונות השנה, שעות היממה, כוונה.
 • פיתוח חוכמת הגוף. פיתוח האינטואיציה. יצירה. הבנת המושג “זרימה חופשית”.
 • אומנות הוראה.
 • מורה יוגה. יחסי מורה-תלמיד. יצירת מרחב של יוגה-שאלה. תנאים חיצוניים הנחוצים מצב היוגה.
 • תנאים פנימיים הנחוצים למצב היוגה.
 • ראסות – מצבים פסיכו-אמוציונאליים.
 • תיקון אסנות. אפשרויות אינדיבידואליות לפי סוגי טיפוסים: וואטה, פיטה, קפהה.
 • יוגה-תרפיה.
 • Svadyaya – לימוד כתבים.
 • Mantra -סוגים של מנטרות. Ajapa-japa sadhana
 • עזרה ראשונה.
 • חניכה.

לראג’ה יוגה:

 • לימוד פרטני של “יוגה סוטרות” פטאנדג’לי בשפת המקור- סנסקריט, חקירה בהתעמקויות שונות.
 • דהראנה ביוגה-דארשנה במסורת הטאנטרה ואופנישדות.
 • Adjapa dharana – ריכוז בנשימה ומאנטרה סו-האם.
 • Chakra shudhi – טיהור של מרכזים אנרגטיים.
 • Tratak – מבט ממוקד , (Bahir \Antar – ריכוז פנימי וחיצוני).
 • Chidakasha Dharana – התבוננות בחלל של ההכרה.
 • Hridayakasha Dharana – התבוננות בחלל של הלב.
 • Daharakasha Dharana – התבוננות בחלל מרכזי אנרגיה תחתונים.
 • Pancha Tattva Dharana – מדיטאציה על 5 יסודות.
 • Pancha Kosha Dharana – מדיטאציה על 5 גופים (מעטפות).
 • Pancha Prana Dharana – מדיטאציה על 5 סוגי פראנה.
 • Vyuoma Panchaka Dharana – ריכוז ב5 חללים מעודנים.
 • Nada Sadhana – ריכוז בצליל הפנימי.
 • Laiya Dharana – התמזגות עליונה.
 • Samyama (Dharana Dhyana Samadi) – ריכוז, מדיטאציה, תודעת על.