lilananda

אלו שהתנסו בשיעור יוגה אצל אננדה או לילא מעידים שהשיעורים שונים במידה ניכרת מן הסגנונות ודרכי ההוראה הנפוצים היום. מי שמתנסה בכמה שיעורים, מגלה שאין שני שיעורים זהים, כל שיעור הוא ייחודי ויחיד במינו.
צדקו החכמים העתיקים כשאמרו: “אי אפשר להיכנס פעמיים לתוך אותו הנהר”… עובדה מעניינת היא שבאף אחד ממקורות היוגה העתיקים ובטקסטים היוגיים הקלאסיים, לא מתוארים ולא מוזכרים סדרות או רצפים קבועים של תנוחות יוגה (אסנות).
ב”האטה יוגה פראדיפיקה” למשל, אחד הטקסטים הסמכותיים ביותר על יוגה, נאספו תיאורים של תנוחות וטכניקות נשימה רבות, אך לא צוין בשום מקום סדר מסוים בביצוע שלהם.
תרגול היוגה הוא כמו החיים עצמם. כל יום – יחיד ומיוחד במינו, הוא תמיד משהו שונה מימים אחרים. וכך גם תרגול יוגה: כל שיעור מכוון ל’לחיות את הרגע’, את המצב שבו אתה נמצא כרגע.
המבנה של כל שיעור ספציפי תלוי בגורמים רבים: במזג האוויר, בעונות השנה, השעה שבה נערך התרגול, בפאזות הירח, ובסופו של דבר, בדינאמיקה ומרכיבים האנרגטיים האישים והחברתיים של כל אחד מהמשתתפים בתרגול.
בעולם המודרני פישטו את היוגה למספר קטן של סדרות קבועות, כי כך זה היה קל יותר להעביר את היוגה לחברה המערבית, חברה עם מנטאליות שבנויה על בסיס חשיבה לוגית “מדעית” שמרגילה את האדם להפשטה. בשל אותו תהליך הפשטה היוגה איבדה את העומק שלה, את המהות שלה, והפכה לשטחית ומוגבלת.
את האספקטים האינסופיים של צמיחה רוחנית ומימוש עצמי אי אפשר להכיל בתוך מערכת קוהרנטית של סדרות קבועות שמתוכננות פעם אחת ולתמיד, בלי להתייחס למצב הפנימי ולסביבה החיצונית המשתנים. גישה זו מנוגדת לעיקרון של זרימת החיים עצמם, לעיקרון הבסיסי של בריאת היקום – יצירתיות.
בשיעורים שלהם אננדה ולילא נוגעים בכל הרמות של המבנה הפסיכו-אנרגטי של האדם. השיעורים כוללים עבודה עם הגוף הפיזי לפי העיקרון של זרימה חופשית, בהתאם לרמת המתרגלים בקבוצה, תוך התחשבות בכל האופנים של הרגע הספציפי הנוכחי. השיעורים כוללים גם עבודה עם מרכיבים רגשיים ומנטאליים, עם מצבים פסיכו-אנרגטיים מורכבים שמתעוררים בזמן התרגול.
בהוראה אננדה ולילא מקדישים תשומת לב רבה לפיתוח ערנות לשינויים המתרחשים ברמה של הגוף ושל ההכרה עקב התרגול. השיעורים מאפשרים למתרגלים קשב לתהליכים הפנימיים המעודנים ברמה האנרגטית, מודעות לנשימה ולעבודה מנטאלית ורגשית, גילוי קשר עמוק בין המצב הגופני למצב התודעתי ולבסוף ריכוז והתבוננות טוטליים בהשפעה הכוללת שמתקבלת כתוצאה מהתרגול בשיעור.
טל’ 054-6364727 – אלכס
טל’ 054-6365727 – לילא