asana

המילה בסנסקריט “אסנה”ASANA  נפוצה מאוד כיום וידועה כתנוחת הגוף הפיזי. נושא התנוחות מוכר בקרב מורים ומתרגילי יוגה בכל רחבי העולם בזרמים, שיטות ואסכולות שונות. לכן אפנה את תשומת הלב להיבטים נסתרים…
הנה כמה ציטוטים משאסטרות* סמכותיות של תרבויות שונות על אסנה כמצב תודעתי:

“SIDHA SIDHANTA PADATTI”

GORAKSHANATH

אסנה היא המצאות בצורה העצמי(SVARUPA=) .

“RAJA-RAHASYA”

אסנה היא מצב של קור הרוח כלפי כל הדברים.

TANTRA-LOKA””

SRI ABHINAVA GUPTA

יש לתרגל את הצ’אקרודאיה (שתי נקודות בין שאיפה לנשיפה) עם התודעה המעודנת ביותר. תרגול זה מוביל לחשיפה של אור התודעה באופן שווה כלפי כולם וכתוצאה מכך היוגי מגלה את האסנה שלו.

הסבר נוסף של מושג “אסנה” על-ידי תרבות הג’אינית:

המצב המתקבל מהמרחב הפנימי, והופך לחוויה הרוחנית שהיא sukhasana  - מצב של נינוחות ואושר.

וכמובן-

 “YOGA-SUTRA”

PATANJALI

אסנה היא מצב של אושר יציב (סנסקריט זה סנסקריט- מי שיודע, לא יתווכח).

אסנה היא גם משטח עבודה של יוגי מתרגל. אסנה יכולה להיות עשויה מחומרים שונים: עור צבי, נמר, צמחים מסיומים, צמר ולכל אחד – יעוד משלו. לפי מסורות מסוימות (למשל NATHA SAMPRADAYA ) לא מתרגלים ללא אסנה כזו. אחרת כל עוצמת התרגול נשאבת לאדמה. מאותה סיבה בסיום של התרגול נוגעים באסנה כדי לאסוף את פירות הסדהנה*.

בתרגול הטנטרי מתייחסים לאסנה כאל חלל התרגול (ASANA-PITHA).ליצירה ומימוש הכוונה משתמשים בצורות גאומטריות מסוימות (YANTRAS) ,קודים צליליים (MANTRAS) וגם וכיווני החלל. למשל להשגת שפע פונים למערב, השפעה על העולם החיצוני- מזרח, כישוף- דרום ולחופש אולטימטיבי (MOKSHA)- צפון.

NAMA RUPA

כשיוגי נכנס לתנוחה מסויימת הוא חוקר לא רק את הצורה שלה אלה גם את המהות שלה.

לדוגמא תנוחת העץ נקראה כך בשל סיבה מסוימת שאיתה היוגי מזדהה בתרגולו.

PINDA-BRAHMANDA-VADA

כשיוגי חוקר אובייקט מסויים, הוא מודע לעובדה שחקירת האובייקט במיקרו תואמת את חקירת העולם החיצוני במאקרו

דע את עצמך ותגלה את הכול

אננדה