проприоцепция 

 
מונח זה הופיע בראשי הבוקר …
ראשית, ההגדרה הקלאסית של פרופריוספציה (או קינסטזיה).
הפרופריוספציה, (מproprios – “משלו, מיוחד” וreceptor – ”מקבל“),
הידוע גם כקינסטזיה (מcénesthésie-” תחושה “)
אותחושת חלקי גוף אחד ביחס לשני השני ותחושת הגוף כולו במרחב.
במובן הצר של המילה, המונחים “קינסטזיה” ו”פרופריוספציה “חופפים זה לזה, זו היכולת להרגיש את גופינו במרחב. הפרופריוספציה היא תחושה הנובעת מעיבוד מידע מסוג קולטן המתמחה, הפרופריוצפטור. אותות מפרופריוצפטורים נכנסים למוח ומספקים מידע על מיקום השרירים, המפרקים והגידים. ללא יכולת כזו, אדם לא יכול היה לבצע תנועות מתואמות בעיניים עצומות. במובן הרחב, המונח “קינסטזיה” כולל גם את היכולת לזהות את תנוחת הגוף ותנועתו הן באמצעות הפרופריוציה והן באמצעות אותות מהמנגנון הווסטיבולרי והראיה המשולבים במוח לקבלת מידע מלא על מיקום הגוף בחלל, תוך התחשבות באובייקטים סביב.
ובכן, אם פשוט יותר, זוהי תפיסת הגוף, מצבו הסטטי, תנועתו במרחב וכוחותיהם של גופים אחרים המופעלים עליו, והתגובתו תואמת לכוחות הללו.
ככל שההשפעה של עצמים אחרים חזקה יותר, כך מערכת העצבים המרכזית שלנו מופעלת חזק יותר לאינטראקציה מספקת.
דמיינו לחיצת יד (או חיבוק).
נלחץ אינסטינקטיבית (נחבק) בהתאם לתגובה החיצונית לגופנו.
וככל שערוצי התפיסה הפרופריוספטיביים מפותחים יותר, כך האינטראקציה שלנו עם העולם מותאמת יותר, כך איכות החיים שלנו טובה יותר.
ומה נובע מכך?
זה נכון. להתאמן
איפה ובמה?
זה נכון! יוגה עם אננדה. :)
ועכשיו נחפור קצת יותר לעומק.
בנוסף למעטפת הפיזית, ישנם גופים עדינים (אתריים). אנו יכולים לחוש את הרטט הנובע מגופים עדינים אחרים.
יחד עם זאת הם יכולים להיות במרחק מאיתנו על מטרים, קילומטרים, יבשות …
ככל שאנחנו רגישים לגופם העדין של אנשים אחרים, באותה מידה מפותחת פרופריוצפציה הפסיכו-אנרגטית שלנו .
זוהי גם היכולת מצד אחד לחוש את הרטטים שאיתנו מהדהדים, וגם , מצד שני לחוש את ררטטים ”הרעילים” ביחס אלינו. ככל שאנו פחות מפותחים בתחושה עדינה, נצטרך לאפשר לגוף האחר להתקרב עלינו כדי להגדיר עד כמה הוא תואם לנו. וזה, כפי שאתם מבינים, עלול להוביל לאינטראקציות פרופריוצפתיביות לא נעימות.
כשאתם עומדים אף לאף, אין לכם ברירה תצטרכו לקיים אינטראקציה.
אבל אם אתם “מאומנים” בתפיסה עדינה, אינכם צריכים לבוא לפגישה עם אדם זר (זרה).
אתם יכול להפעיל את הקולטנים שלכם זמן רב לפני מועד הפגישה ולהרגיש בצורה ברורה:
אה לא, אני לא צריך לנסוע לשם (היום או בכלל)
תפיסת פרופריוצפציה פסיכו-אנרגטית מרמזת גם על פיתוח טאקט.
נגיד,אתם מעוניינים בקשר עם מישהו\י . אבל אתם מרגישים שאין שום איתות משם, או שהוא כה חלש עד שהדחף שלכם נכבה בלי לקבל את “לחיצת היד” ההדדית. וכאן עם כל הרצון שלכם לקשר הכרחי לתת כבוד למרחב המעודן של מישהו\י אחר ולעצמך- לשחרר…
מה עוד אתם יכולים מקבל מפיתוח תפיסה עדינה?
אתם מתקשרים בצורה הולמת עם העולם החיצוני, מצד אחד אתם לא נתקלים ב”פנסי רחוב “, מצד שני אתם מפתחים יחסים אקולוגיים בסביבה חיובית עבורכם. טוב וכולם:).
 
והיכן להכשיר ולפתח פרופריוספציה פסיכו-אנרגטית?
נכון! ביוגה עם אננדה :)
0546364727