дофоминовый кайф

 

אני מזמין אותך למפגשי ריפוי אנרגתיים ידניים.
יש לך הזדמנות ייחודית לממש את הנוכחות  של חוכמת האדריכל הגדול בחיינו,

שיצר את שלמותו של גוף האדם.

 

מפגש הוא מסר של חוכמה הזו באמצעות מנגנוני ויסות עצמי, והוא פעולה אינטואיטיבית עמוקה המכוונת להרמוניה רב ממדית.
בריאותנו הגופנית, האנרגטית, הרגשית והנפשית היא היכולת של מערכות הגוף שלנו להסתגל לרצף שינוי החיים..
אם עבדתם את היכולת הזו תצטרכו מנצח.
אני לשרותכם.

מה מיוחד בטיפול?
זוהי זרימה אינטואיטיבית של אנרגיה מרפא בדרך הידיים שלי, המכוונת דרך רכבות אנטומיות מיופאשיאליות להרמוניזציה של כל מערכות הגוף, הגברת זרימת הלימפה, טהור  הרקע הפסיכו-רגשי.

משך העיסוי כשעה  וחצי

עלות הטיפול 350 ש.ח.

 0546364727אננדה