огонь
ליקוי מלא של הירח המלא.
היום הוא 31.1.18 יום של ירח מלא ואת הליקוי ההמלא של הירח. לאנשים רגישים להשפעת שלבי הירח, הירח המלא הוא היום החזק ביותר במחזור הירח.
אז על כוח ההשפעה, היום ניתן להשוות שלושה ירחים מלאים בו זמנית.
אני לא אסטרולוג. ומתבסס יותר על הרגישות שלי. ישנן המלצות הרגילות של אסטרולוגים עבור התנהגות בימים כאלה.
בגדול הם ממליצים להתכרבל מתחת לשמיכה ובשקט לנשום בשני נחיריים לחכות לסופת “ההוריקן”. כך רגוע יותר. זה נכון יותר עבור אלה שרוצים להישאר באזור הנוחות
אבל יש גישה אחרת. אדברת עליה. האנרגיה של היום הזה יכולה לקחת את כל מה שאנו מחזיקים בציפורניים שלנו בפחד לאבד … הפחד הזה הוא תוצאה של הרגלים, הצמדויות, שגרה נוחה. מה שאנו מחזיקים בו בצורה כה אובססיבית הורס כאישיות, משעבד ומגביל כל ניסיון להגשמה עצמית ולהתחדשות.
האנרגיה של היום יכולה להיות תמריץ לסופר טרנספורמציה
אם זה בשבילכם, צאו מתחת לשמיכות,התפשטו,
צאו בזרועות פתוחות. האנרגיה של היום תשחרר אתכם מעול הישן והמיושן. וכתוצאה מידיים חופשיות תוכלו לזכות בחדש, אשר הכרחי עבור סופר טרנספורמציה. שלכם יישאר איתכם. מה שגורם לעבדות ילך כמו העור הישן.