аутофагия

מומחה לביולוגיה תאית מיפן -Yoshinori Ohsumi קיבל פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה ב-3.19.16 על גילוי תהליכים של אוטופגיה - תהליך הניצול והמחזור של חומרים ופסולת מיותרים המצטברים בתאים השונים בגוף.
גילויו של Osumii הובילו לניסוח פרדיגמת חשיבה חדשה בנוגע לתהליכי חילוף החומרים בתא. תגליותיו סללו את הדרך להבנה של חיוניות תהליך האוטופגיה עבור מגוון רחב של תהליכים פיזיולוגיים, כגון הסתגלות לצום ותגובה לזיהומים שונים.
את עצם עובדת קיום התופעה, גילו חוקרים בשנות ה-600 של המאה שעברה. אבל הם לא הצליחו לרדת לעומקו של המנגנון. Osumi, באמצעות הניסויים שלו, זיהה את הגנים האחראים על האוטופגיה.
 אוטופגיה מתרחשת בכל היצורים החיים. הודות לה התאים נפטרים מחומרים לא רצויים, והגוף בכללותו – מתאים לא רצויים.

הטבע העניק לתאים יכולת מדהימה ושימושית ביותר – לעכל את את מה ש”נראה” כמיותר או כמזיק. הם אורזים את ה”זבל” בשקיות מיוחדות – autophagosomes. ואז מעבירים לתוך מכולות – lysosomes.

שם, כל החומר ה”מזהם” – נהרס ונאכל. התוצרים של תהליך זה משומשים לייצור דלק עבור הזנת התא. מהם גם נוצרים אבני בנייה חדשות המשמשות לחידוש התאים.
   בגלל אוטופגיה התא מתנקה מזיהום ומרעלים. אוטופגיה מתחילה לעבוד באופן אינטנסיבי ביותר כאשר הגוף נמצא תחת לחץ.  

לדוגמה- בצום. במקרה כזה, התא מייצר אנרגיה – על חשבון המשאבים הפנימיים – מכל הזבל שהצטבר, לרבות חיידקים פתוגניים.
 אוטופגיה מגינה על הגוף מפני הזדקנות מוקדמת. ואולי אפילו מחדשת נעורים על ידי יצירת תאים חדשים, הוצאת חלבונים פגומים מן הגוף ואלמנטים תאיים פגומים תוך גינון על תפקודו התקין של התא.
 הפרה בתהליך של אוטופגיה מובילה למחלות כמו פרקינסון, סוכרת, ואפילו סרטן. בידיעה הזאת, רופאים כבר עכשיו התחילו בייצור תרופות חדשות שיכולות לתקן הפרות כאלו, ולכן, לרפא.

עם זאת … נראה כי במטרת המניעה כדאי ביותר לעבור צום תקופתי, ובכך לגרום לגוף, מתברר – “סטרס בריא”.