brahmacharya-2

בטקסטים קלאסיים על האטה יוגה וטנטרה קיים המונח בינדו (זרע ).בינדו היא מהות מעודנת (רוחנית) של כל אנדיבידואליות. בגוף האדם נמצא בבינדו-visarga (החלק העליון של הראש). יש הארכות כי ציצת ​​שיער של הקוזאקים והאינדיאנים Iroquois מזוהה באופן מסורתי עם הרעיון של בינדו.
אם, אכן, בלורית הקוזאקית  והאינדיאנים Iroquois – יש את אותו המקור ונחשב ובקרב האינדיאנים שבשיער והקרקפת ישנו זכרון של הנשמה .
בינדו יורד בנאדיים (תעלות אנרטיות),ותוך כדי ירידה הופך לגופני גס Shukla (זרע הגברי) או Maharajas (דם הווסתי הנשי).
אחת המטרות העיקריות של התרגול היא לעצור את אובדן של Bindu. עבור היוגים זה אומר שליטה מלאה של שפיכה. לזה קדמו פרקטיקות של יאמה ו Niyama (נדרים ומצוות), Kriya או Shodhana (שיטות טיהור), Asanas (התעמלות היוגית), Prenayama (התרחבות של אנרגיה חיונית), Mudra ו Bandha (חותמיות ומנעולים). החשובה בינהם היא- Khechari Mudra (להניע-Khe, chari- חלל) . יוגי ברמה הפיזי במשך תקופה ארוכה של חותך מאוד לאט רסן מתחת ללשון ומאריך אותו) chedana, dohana) עד שיהיה מספיק כדי להכניס לשון בחך העליון מאחורי ענבל ולסגור את פתחי הנשימה האחוריים. לכן, הלשון תהיה בפתח המקור של Amrita(נקטאר אלמוות) ואת בינדו הוא כבר לא יזבוז בניקוז דרך הנאדיים. (Hatha YogaPradipika (3:53 מדברת על החשיבות של khechari:
“יש רק זרע אחד של היקום, שממנו מגיע היקום כולו. יש רק מודרה חשובה אחת, הנקראת קהצ׳ארי, שממנה מתגלים כל המודרות האחרות. יש רק אלוהים אחד שקיים ללא תמיכה של אחרים. ויש רק מצב תודעה אחד בשם המונומאני, או היציבות המוחלטת של המוח “. אותו טקסט (1:45) אומר: “אין תנוחה החשובה. יותר מSiddhasana עצירת הנשימה חשובה יותר מKayvalya kumbhaka (הפסקה מוחלטת של נשימה), מודרה חשובה יותר khechari או ריכוז מנטלי מאשר Nada (קול פנימי מעודן)”. : וזה Goraksh-Paddhati 65. מחלות, מוות, שינה, רעב, חולשה נסוגים מאלו שיודעים קהצ׳ארי מודרה. 66. מי שיודע קהצ׳ארי מודרה אינו סובל מחולשות, אינו מבזה את עצמו במעשים, אינו סובל ממוות. 69. מי מיומן בחתום זה, לא יפיל את הבינדו, אפילו בזרועותיה של אישה. 70. בעוד שהבינדו נשאר בגוף, אין חשש למוות. בעוד khechari mudra מוחזק, בינדו לא יורד. , אומר גוראקחנאטח ( Gorakhnath): “שפה הפין – מאוחדים על ידי ערוץ )אנרגטי אחד. זה ששומר על הגזע שלו בתוך הערוץ, מטעה את הזמן”.
אמנות שמירת בינדו טרנספורמציה אנרגיה מינית עם אננדה 0546364727